Ga naar de hoofdinhoud
Italiaans

Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

www.metamedecina.com verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Persoonsgegevens verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:

Commerciële aansluiting

Amazon-affiliaties

Persoonlijke gegevens: Cookies; Gebruiksgegevens

Neem contact op met de gebruiker

Mailinglijst of nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens: stad; achternaam; e-mail; Voornaam; telefoon nummer

Contacten beheren en berichten verzenden

Verzend een blauwe e-mail

Persoonlijke gegevens: Cookies; Gebruiksgegevens; e-mail

Hosting en backend-infrastructuur

iubenda Toestemmingsoplossing

Persoonsgegevens: Gegevens die worden doorgegeven tijdens het gebruik van de dienst

Interactie met sociale netwerken en externe platforms

Statistieken

Statistieken direct verzameld

Persoonlijke gegevens: Cookies; Gebruiksgegevens

Inhoud van externe platforms bekijken

YouTube-videowidget

Persoonlijke gegevens: Cookies; Gebruiksgegevens

Google-lettertypen

Persoonlijke gegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst

Meer informatie over persoonlijke gegevens

Subsites en subsites

Het privacybeleid van www.metamedecine.com is ook van toepassing op de subsites www.fr.metamedecine.com, www.it.metamedecine.com, www.es.metamedecine.com, www.de.metamedecine.com, www.pt. metamedecine.com, www.en.metamedecine.com.

De Dienst is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar

Gebruikers verklaren dat ze volwassen zijn volgens de wetgeving die op hen van toepassing is. Minderjarigen mogen www.metamedecine.com alleen gebruiken met de hulp van een ouder of voogd. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen in geen geval www.metamedecine.com gebruiken.

contact informatie

Gegevensbeheerder

Claudia Rainville - 1 Los Farallones, Cabrera - Province de Nagua 33100 - Dominicaanse Republiek

E-mailadres van de eigenaar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

------------

Cookie beleid

Cookies bestaan ​​uit stukjes code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de Eigenaar helpen bij het leveren van de Dienst op basis van de beschreven doeleinden. Voor sommige doeleinden van het installeren van cookies is mogelijk ook de toestemming van de gebruiker vereist.

Wanneer de installatie van cookies gebaseerd is op toestemming, kan deze toestemming op elk moment vrijelijk worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.

Technische en geaggregeerde statistische cookies

<h3">Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de exploitatie

Www.metamedecine.com gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van www.metamedecine.com, bijvoorbeeld met betrekking tot verkeersverdeling.

Voorkeursbesparing, optimalisatie en statistische activiteiten

Www.metamedecine.com gebruikt cookies om browservoorkeuren op te slaan en de browse-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Deze cookies omvatten bijvoorbeeld cookies om de taal en valuta in te stellen of voor het beheer van statistieken door de site-eigenaar.

Andere soorten cookies of tools van derden die deze kunnen installeren

Sommige van de hieronder genoemde diensten verzamelen statistieken in geaggregeerde en anonieme vorm en vereisen mogelijk geen toestemming van de Gebruiker of kunnen rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd - afhankelijk van wat wordt beschreven - zonder de hulp van derden.

Als er onder de hieronder aangegeven tools diensten zijn die door derden worden beheerd, kunnen deze - naast wat is gespecificeerd en ook zonder medeweten van de Eigenaar - trackingactiviteiten op de Gebruiker uitvoeren. Voor gedetailleerde informatie hierover raden wij u aan het privacybeleid van de genoemde diensten te raadplegen.

Commerciële aansluiting

Met dit soort diensten kan www.metamedecine.com advertenties weergeven voor producten of diensten die door derden worden aangeboden.
Advertenties kunnen zowel in de vorm van advertentielinks als in de vorm van banners in verschillende grafische vormen worden weergegeven. De klik op het pictogram of de banner gepubliceerd op www.metamedecine.com wordt bijgehouden door de hieronder genoemde externe diensten en wordt gedeeld met www.metamedecine.com.
Om te weten welke gegevens worden verzameld, verwijzen wij u naar de privacy-informatie van elke dienst.

Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit type dienst kunt u een database beheren van e-mailcontacten, telefooncontacten of contacten van welk ander type dan ook, die worden gebruikt om met de Gebruiker te communiceren.
Deze diensten kunnen ook het verzamelen van gegevens mogelijk maken met betrekking tot de datum en het tijdstip waarop berichten door de Gebruiker zijn bekeken, evenals de interactie van de Gebruiker daarmee, zoals informatie over klikken op links in berichten.

SendinBlue-e-mail (SendinBlue SAS)

SendinBlue is een service voor adresbeheer en het verzenden van e-mailberichten die wordt aangeboden door SendinBlue SAS.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies, gebruiksgegevens en e-mail.

Plaats van verwerking: Frankrijk – Privacybeleid .

Interactie met sociale netwerken en externe platforms

Dit type dienst maakt interacties met sociale netwerken of andere externe platforms mogelijk, rechtstreeks vanaf de pagina's van www.metamedecine.com.
De interacties en informatie verkregen door www.metamedecine.com zijn in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.
Dit type dienst kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als Gebruikers deze niet gebruiken.
Het wordt aanbevolen om uit te loggen bij de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de gegevens die op www.metamedecine.com worden verwerkt, niet aan het profiel van de Gebruiker worden gekoppeld.

Facebook Vind ik leuk-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De "Vind ik leuk"-knop en de sociale widgets van Facebook zijn interactiediensten met het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook, Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Betrokkene die zich houdt aan het Privacy Shield.

Statistieken

Met de diensten in deze sectie kan de Verwerkingsverantwoordelijke verkeersgegevens monitoren en analyseren en dienen om het gedrag van de Gebruiker in de gaten te houden.

Rechtstreeks verzamelde statistieken (www.metamedecine.com)

Www.metamedecine.com maakt gebruik van een intern statistisch systeem, waarbij geen derde partijen betrokken zijn.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Inhoud van externe platforms bekijken

Met dit type dienst kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van www.metamedecine.com bekijken en ermee communiceren.
Als een dergelijke dienst is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als Gebruikers de dienst niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop deze is geïnstalleerd.

YouTube-videowidget (Google Inc.)

YouTube is een dienst voor het bekijken van video-inhoud die wordt beheerd door Google Inc. en waarmee www.metamedecine.com dergelijke inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Betrokkene die zich houdt aan het Privacy Shield.

Subsites en subsites

Het privacybeleid van www.metamedecine.com is ook van toepassing op de subsites www.fr.metamedecine.com, www.it.metamedecine.com, www.es.metamedecine.com, www.de.metamedecine.com, www.pt. metamedecine.com, www.en.metamedecine.com.

Hoe kan ik toestemming geven voor de installatie van cookies?

Naast wat in dit document wordt aangegeven, kan de Gebruiker voorkeuren met betrekking tot Cookies rechtstreeks in zijn browser beheren en bijvoorbeeld voorkomen dat derden deze installeren. Via de browservoorkeuren is het ook mogelijk om in het verleden geplaatste cookies te verwijderen, inclusief de cookie waarin eventueel de toestemming voor de installatie van cookies door deze site is opgeslagen. De Gebruiker kan informatie vinden over het beheer van Cookies met enkele van de meest populaire browsers, bijvoorbeeld op de volgende adressen: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari en Microsoft Internet Explorer .

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kan de gebruiker ook zijn instellingen beheren en zijn toestemming intrekken door naar de relevante opt-outlink te gaan (indien beschikbaar), met behulp van de tools die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij. .

Onverminderd het voorgaande kan de Gebruiker de informatie gebruiken die wordt verstrekt door EDAA (EU), Network Advertising Initiative (VS) en Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Met deze diensten is het mogelijk om de trackingvoorkeuren van de meeste advertentietools te beheren. De Eigenaar adviseert Gebruikers daarom om deze bronnen te gebruiken naast de informatie in dit document.

Gegevensbeheerder

Claudia Rainville - 1 Los Farallones, Cabrera - Province de Nagua 33100 - Dominicaanse Republiek

E-mailadres van de eigenaar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Aangezien de installatie van cookies en andere volgsystemen die door derden worden beheerd via de diensten die worden gebruikt binnen www.metamedecine.com technisch niet kan worden gecontroleerd door de Eigenaar, moet elke specifieke verwijzing naar cookies en volgsystemen die door derden zijn geïnstalleerd als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de Gebruiker uitgenodigd om het privacybeleid te raadplegen van alle diensten van derden die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit van het identificeren van de technologieën op basis van Cookies, wordt de Gebruiker uitgenodigd om contact op te nemen met de Eigenaar als hij verdere informatie wenst te ontvangen met betrekking tot het gebruik van de Cookies zelf via www.metamedecine.com.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon geïdentificeerd of identificeerbaar maakt, is een persoonsgegeven.

Gebruiksgegevens

Dit is informatie die automatisch wordt verzameld via www.metamedecine.com (ook door applicaties van derden die zijn geïntegreerd in www.metamedecine.com), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruiker die verbinding maakt met www.metamedecine.com, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand dat als reactie is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server (succesvol, fout, enz.) het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de verschillende tijdelijke connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd doorgebracht op elke pagina) en de details met betrekking tot de route die de bezoeker volgt binnen de Applicatie, met bijzondere aandacht voor de volgorde van de geraadpleegde pagina's, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die www.metamedecine.com gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de belanghebbende.

Geïnteresseerd

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensbeheerder (of beheerder)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de daarvoor gebruikte instrumenten bepaalt, met inbegrip van veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van www.metamedecine .com. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van www.metamedecine.com.

Www.metamedecine.com (of deze applicatie)

De hardware- of softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die wordt aangeboden door www.metamedecine.com zoals gedefinieerd in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, is elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document bedoeld om alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte te omvatten.

Koekjes

Klein deel van de gegevens opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Juridische verwijzingen

Deze privacyinformatie is opgesteld op basis van meerdere wetgevingssystemen, waaronder artikelen. 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders aangegeven, is dit privacybeleid uitsluitend van toepassing op www.metamedecine.com.

Laatst gewijzigd: 26 mei 2018

  • Laatst bijgewerkt op .
  • Bezoeken: 704